Ngày 27/10/2014, cứu DL thành công cho A Thái (0982 368 466). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ

Cường Mạnh

a thai

Ngày 27/10/2014, cứu DL thành công cho A Thái (0982 368 466). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ
Rate this post

Comments

comments