Ngày 25/10/2014, cứu DL thành công cho A Tuấn Anh (0983080382). Loại thiết bị: Box 250GB. Tình trạng: Format định dang MAC – Chi nhánh Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy.

Tuấn Đỗ Anh

Ngày 27/10/2014, cứu DL thành công cho A Tuấn Anh (0983080382). Loại thiết bị: Box 250GB. Tình trạng: Format định dang MAC – Chi nhánh Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy.

Comments

comments