Ngày 27/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho anh Ân(0988900906). Loại thiết bị: WD 3.5, dung lượng: 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ. Dữ liệu được khôi phục trong ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho anh Ân(0988900906). Loại thiết bị: WD 3.5, dung lượng: 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ. Dữ liệu được khôi phục trong ngày.

A Ân

Comments

comments