Ngày 27/11/2014, cứu dữ liệu thành công máy chủ Raid 5 gồm 4 HDD cho a. Quyền( 0985278585)_ Sở Tài chính Hà Tĩnh. 4HDD được mang đến trong tình trạng lỗi máy chủ. Dữ liệu được khôi phục và bàn giao sau 5 tiếng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/11/2014, khôi phục dữ liệu thành công máy chủ Raid 5 gồm 4 HDD cho a. Quyền( 0985278585)_ Sở Tài chính Hà Tĩnh. 4HDD được mang đến trong tình trạng lỗi máy chủ. Dữ liệu được khôi phục và bàn giao sau 5 tiếng.

a. Quyền

Comments

comments