Ngày 27/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Tùng(0919668366). Loại thiết bị : Seagate dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi Bad, không truy suất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Tùng(0919668366). Loại thiết bị : Seagate dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi Bad, không truy suất dữ liệu.

A Tùng

Ngày 27/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Tùng(0919668366). Loại thiết bị : Seagate dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi Bad, không truy suất dữ liệu.
Rate this post

Comments

comments