Ngày 2/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Sơn ( 0975278489), . Loại thiết bị: ổ cứng HITACHI 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

1524690_661144330686708_1094133155913399519_n

Ngày 2/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Sơn ( 0975278489), . Loại thiết bị: ổ cứng HITACHI 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments