Ngày 27/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Mạnh(01656073044). Loại thiết bị: HGST, dung lượng 1TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Mạnh(01656073044). Loại thiết bị: HGST, dung lượng 1TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

A.Mạnh

Ngày 27/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Mạnh(01656073044). Loại thiết bị: HGST, dung lượng 1TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments