Ngày 27/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Thịnh(0915611118).Loại thiết bị : ổ cứng samsung 250GB, tình trạng : format nhầm.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Thịnh(0915611118).Loại thiết bị : ổ cứng samsung 250GB, tình trạng : format nhầm. KH đang cần gấp nên dữ liệu được xử lý và bàn giao ngay trong ngày.

IMG_0242[1]

Comments

comments