Ngày 27/4/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho chị Ánh(0912875939).Loại thiết bị : ổ cứng samsung 160GB, tình trạng : lỗi bad

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/4/2015 chị Ánh mang tới trung tâm 1 ổ cứng samsung 160GB với tình trạng không truy xuất được dữ liệu yêu cầu phục hồi dữ liệu.Qua kiểm tra xác định ổ cứng trên bị Bad và không quay báo cho chị Ánh về tình trạng thực và chị yêu cầu chúng tôi phục hồi dữ liệu.Sau 1 ngày xử lý trung tâm đã phục hồi dữ liệu thành công dữ liệu cho chị Ánh ,nhưng vì bận công tác tới ngày 27/4  chị Ánh mới tới copy và bàn giao dữ liệu.

IMG_0246[1]

Comments

comments