Ngày 27/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho bạn Hải(0949909494). Loại thiết bị: ổ cứng SSD chạy trên máy Mac. Tình trạng: Cài hệ điều hành Mac mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho bạn Hải(0949909494). Loại thiết bị: ổ cứng SSD chạy trên máy Mac. Tình trạng: Cài hệ điều hành Mac mất dữ liệu.

Bạn Hải

Comments

comments