Ngày 28/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Mạnh( 016579762XX). Loại thiết bị: Seagate 1TB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Mạnh( 016579762XX). Loại thiết bị: Seagate 1TB. Tình trạng: Lỗi cơ.

AManhj

Ngày 28/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Mạnh( 016579762XX). Loại thiết bị: Seagate 1TB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments