Ngày 30/06/2014, cứu DL thành công cho chú Tứ( 09132…1233). Loại ổ HĐ 3,5 Sam Sung. Tình trạng: ổ nhận nhưng Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/06/2014, cứu DL thành công cho chú Tứ( 09132…1233). Loại ổ HDD 3.5 Sam Sung. Tình trạng: ổ nhận nhưng Bad.

Comments

comments