Ngày 26/06/2014 Cứu dữ liệu thành công cho anh Hiếu 0947…683). Loại ổ HDD SAMSUNG 320Gb . Tình trạng: Ổ nhận nhưng ko có dữ liệu, trắng 3 phân vùng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/06/2014 Cứu dữ liệu thành công cho anh Hiếu  0947…683). Loại ổ HDD SAMSUNG 320Gb . Tình trạng: Ổ nhận nhưng ko có dữ liệu, trắng 3 phân vùng.

Comments

comments