Ngày 28/07/2014, cứu DL thành công cho A. Công 0908018018 Loại thiết bị: HDD Toshiba 500GB. Tình trạng: Lỗi phân vùng (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Tuấn Đỗ Anh

Ngày 28/07/2014, cứu DL thành công cho  A. Công 0908018018 Loại thiết bị: HDD Toshiba 500GB. Tình trạng: Lỗi phân vùng (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Comments

comments