Ngày 28/08/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho UBND xã Đại Chánh ( Quảng Nam). Loại thiết bị: ổ cứng western 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Cường Mạnh

Ngày 28/08/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho UBND xã Đại Chánh ( Quảng Nam). Loại thiết bị: ổ cứng western 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

QN

Ngày 28/08/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho UBND xã Đại Chánh ( Quảng Nam). Loại thiết bị: ổ cứng western 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments