Ngày 28/10/2014, cứu DL thành công cho A Lân (0944550007 ). Loại thiết bị: Seagate 160GB. Tình trạng:Nước vào

Thu Huong Nguyễn

A. Lân

 

Comments

comments