Ngày 28/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho anh Thanh( 01652991948). Loại thiết bị: Máy tính xách tay Vaio, dung lượng 500GB. Tình trạng: Gộp ổ. Dữ liệu được bàn giao trong ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho anh Thanh( 01652991948). Loại thiết bị: Máy tính xách tay Vaio, dung lượng 500GB. Tình trạng: Gộp ổ. Dữ liệu được bàn giao trong ngày.vaio

Ngày 28/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho anh Thanh( 01652991948). Loại thiết bị: Máy tính xách tay Vaio, dung lượng 500GB. Tình trạng: Gộp ổ. Dữ liệu được bàn giao trong ngày.
Rate this post

Comments

comments