Ngày 28/11/2014, cứu dữ liệu thành công thẻ nhớ 16GB của a. Tuấn( 01226477800). Tình trạng: Mất dữ liệu, đã bị can thiệp.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/11/2014, cứu dữ liệu thành công thẻ nhớ 16GB của a. Tuấn( 01226477800). Tình trạng: Mất dữ liệu, đã bị can thiệp.

Thẻ

Ngày 28/11/2014, cứu dữ liệu thành công thẻ nhớ 16GB của a. Tuấn( 01226477800). Tình trạng: Mất dữ liệu, đã bị can thiệp.
Rate this post

Comments

comments