Ngày 28/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Cam(KH Đà Nẵng). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Cam(KH Đà Nẵng). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A.Cam,

Comments

comments