Ngày 28/3/2015,cứu dữ liệu thành công cho a. Hải( KH Thái Nguyên). Loại thiết bị: ổ cứng laptop, toshiba 500GB. Tình trạng: Chết cơ do va đập.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/3/2015,cứu dữ liệu thành công cho a. Hải( KH Thái Nguyên). Loại thiết bị: ổ cứng laptop, toshiba 500GB. Tình trạng: Chết cơ do va đập.

Dũng

Comments

comments