Ngày 28/4/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho anh Việt(01258408112).Loại thiết bị : ổ cứng samsung 160GB, tình trạng : không nhận

Thu Huong Nguyễn

Chiều ngày 27/4/2015 Anh viện mang tới trung tâm 1 ổ cứng samsung 160GB với tình trạng không nhận yêu cầu trung tâm phục hồi dữ liệu.Anh Việt yêu cầu làm ngay nên tới ngày 28/4 đã phục hồi thành công dữ liệu và bàn giao cho anh Việt.

IMG_0243[1]

Comments

comments