Ngày 28/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Chung- KH Quảng Ninh(0979755850). Loại thiết bị: ổ cứng sever IBM SystemX dung lượng 300GB. Tình trạng: Máy chủ lỗi.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Chung- KH Quảng Ninh(0979755850). Loại thiết bị: ổ cứng sever IBM SystemX dung lượng 300GB. Tình trạng: Máy chủ lỗi. Sau 1 ngày xử lý, dữ liệu đã được bàn giao cho khách hàng.

A Chung SV

 

Ngày 28/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Chung- KH Quảng Ninh(0979755850). Loại thiết bị: ổ cứng sever IBM SystemX dung lượng 300GB. Tình trạng: Máy chủ lỗi.
Rate this post

Comments

comments