Ngày 28/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Dương(0904551554). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 250GB. Tình trạng: Cháy mạch, lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/5/2015, phuc hoi du lieu thành công cho a.Dương(0904551554). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 250GB. Tình trạng: Cháy mạch, lỗi cơ.

A Dương

Ngày 28/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Dương(0904551554). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 250GB. Tình trạng: Cháy mạch, lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments