Ngày 29/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hải(0984667489_ Lào Cai). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Hỏng cơ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hải(0984667489_ Lào Cai). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Hỏng cơ

Lào cai

Ngày 29/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hải(0984667489_ Lào Cai). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Hỏng cơ
Rate this post

Comments

comments