Ngày 29/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho khách hàng Hải Phòng(09587625XX). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho khách hàng Hải Phòng(09587625XX). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.

HP

Ngày 29/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho khách hàng Hải Phòng(09587625XX). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments