Ngày 29/07/2014, cứu DL thành công cho a.Long(0913…271). Loại thiết bị: HDD Hitachi 500GB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/07/2014, cứu DL thành công cho a.Long(0913…271). Loại thiết bị: HDD Hitachi 500GB. Tình trạng: Bad sector.

20140730_093208

Comments

comments