Ngày 29/07/2014, cứu DL thành công cho a. Tâm(0917 867633). Loại thiết bị: HDD 3.5Seagate 250GB. Tình trạng: không nhận ổ BSY.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/07/2014, cứu DL thành công cho a. Tâm(0917 867633). Loại thiết bị: HDD 3.5Seagate 250GB. Tình trạng: không nhận ổ BSY

20140730_093319

Comments

comments