Ngày 29/08/2015, phục hồi thành công dữ liệu cho chị Phương (01662669185). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop sony vaio, dung lượng 500GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

Cường Mạnh

Ngày 29/08/2015, phục hồi thành công dữ liệu cho chị Phương (01662669185). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop sony vaio, dung lượng 500GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

A Kiên

Ngày 29/08/2015, phục hồi thành công dữ liệu cho chị Phương (01662669185). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop sony vaio, dung lượng 500GB. Tình trạng: Hỏng cơ.
Rate this post

Comments

comments