Ngày 29/09/2014, cứu DL thành công cho A. Chiến( 0989 259 699). Loại thiết bị: WD 250GB. Tình trạng: Chết cơ

Cường Mạnh

A. Chiến

Ngày 29/09/2014, cứu DL thành công cho A. Chiến( 0989 259 699). Loại thiết bị: WD 250GB. Tình trạng: Chết cơ
Rate this post

Comments

comments