Ngày 29/10/2014, cứu DL thành công cho A Thành (0906.14.6666) . Loại thiết bị: WD 1.0TB. Tình trạng: Lỗi Raid+ HDD 1 Lỗi vật lý

Thu Huong Nguyễn

A THành

Ngày 29/10/2014, cứu DL thành công cho A Thành (0906.14.6666) . Loại thiết bị: WD 1.0TB. Tình trạng: Lỗi Raid+ HDD 1 Lỗi vật lý
Rate this post

Comments

comments