Ngày 29/11/2014, cứu dữ liệu thành công 2 ổ cứng WD Boox và Toshiba cho bác Thụy(01232674278). Tình trạng: Bad và Format mất phân vùng. Dữ liệu được bàn giao sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/11/2014, cứu dữ liệu thành công 2 ổ cứng WD Boox và Toshiba cho bác Thụy(01232674278). Tình trạng: Bad và Format mất phân vùng. Dữ liệu được bàn giao sau 1 ngày.

Bác Thụy

Ngày 29/11/2014, cứu dữ liệu thành công 2 ổ cứng WD Boox và Toshiba cho bác Thụy(01232674278). Tình trạng: Bad và Format mất phân vùng. Dữ liệu được bàn giao sau 1 ngày.
Rate this post

Comments

comments