Ngày 29/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Phong(0972036096). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi ko truy suất dữ liệu + kiến vào. Dữ liệu được bàn giao sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Phong(0972036096). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi ko truy suất dữ liệu + kiến vào. Dữ liệu được bàn giao sau 1 ngày.Ap

Ngày 29/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Phong(0972036096). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi ko truy suất dữ liệu + kiến vào. Dữ liệu được bàn giao sau 1 ngày.
Rate this post

Comments

comments