Ngày 29/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Uẩn(0912251704). Loại thiết bị: Seagate 3.5, dung lượng 500GB. Tình trạng: BSY.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Uẩn(0912251704). Loại thiết bị: Seagate 3.5, dung lượng 500GB. Tình trạng: BSY.

A. Uẩn

Ngày 29/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Uẩn(0912251704). Loại thiết bị: Seagate 3.5, dung lượng 500GB. Tình trạng: BSY.
Rate this post

Comments

comments