Ngày 29/12/2013 Cứu dữ liệu cho A Hòa 0912xxxxxx khách xin ẩn số. 1 máy sony vaio Recovery win mất dữ liệu, 1 máy Acer ghost nhầm mất dữ liệu. Cả 2 đều lấy trong ngày sau 2h đồng hồ

Thu Huong Nguyễn

Comments

comments