Ngày 29/12/2013 cứu lại dữ liệu cho A Cường DT 0912676848 HDD Hitachi 500G model 5k500 b500 laptop lỗi đầu đọc. Do đầu đọc chỉ kém nên dữ liệu chưa toàn vẹn

Thu Huong Nguyễn
Ngày 29/12/2013 cứu lại dữ liệu cho A Cường DT 0912676848 HDD Hitachi 500G model 5k500 b500 laptop lỗi đầu đọc. Do đầu đọc chỉ kém nên dữ liệu chưa toàn vẹn
Rate this post

Comments

comments