Ngày 29/12//2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Hà(01666862888). Loại thiết bị: Hitachi 250Gb. Tình trạng: Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/12//2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Hà(01666862888). Loại thiết bị: Hitachi 250Gb. Tình trạng: Bad.

A Hà

Ngày 29/12//2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Hà(01666862888). Loại thiết bị: Hitachi 250Gb. Tình trạng: Bad.
Rate this post

Comments

comments