Ngày 29/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Hiếu( 0905751868). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ, đã bị can thiệp.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Hiếu( 0905751868). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ, đã bị can thiệp.

A Hiếu

Ngày 29/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Hiếu( 0905751868). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ, đã bị can thiệp.
Rate this post

Comments

comments