Ngày 29/5/2015 cứu dữ liệu thành công cho a. Khương( 0902846686).Loại thiết bị: Ổ cứng Toshiba dung lượng 80GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/5/2015 cứu dữ liệu thành công cho a. Khương( 0902846686).Loại thiết bị: Ổ cứng Toshiba dung lượng 80GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

A Khương

Ngày 29/5/2015 cứu dữ liệu thành công cho a. Khương( 0902846686).Loại thiết bị: Ổ cứng Toshiba dung lượng 80GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.
Rate this post

Comments

comments