Ngày 29/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Phúc( 0975739181). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 60GB. Tình trạng: Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Phúc( 0975739181). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 60GB. Tình trạng: Bad.

A Phúc

Comments

comments