Ngày 29/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tiêp( 0932226328). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ, đã bị can thiệp trước đó.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tiêp( 0932226328). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ, đã bị can thiệp trước đó.

SS160

Ngày 29/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tiêp( 0932226328). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ, đã bị can thiệp trước đó.
Rate this post

Comments

comments