Ngày 29/6/2015, khôi phục dữ liệu cho a. Nam( KH Đà Nẵng). Loại thiết bị: ổ cứng Western 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/6/2015, khôi phục dữ liệu cho a. Nam( KH Đà Nẵng). Loại thiết bị: ổ cứng Western 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A lầm

Ngày 29/6/2015, khôi phục dữ liệu cho a. Nam( KH Đà Nẵng). Loại thiết bị: ổ cứng Western 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments