Ngày 29/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho chị Vân(0947351285). Loại thiết bị: ổ cứng Box Western, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho chị Vân(0947351285). Loại thiết bị: ổ cứng Box Western, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

IMG_0298[1]

Ngày 29/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho chị Vân(0947351285). Loại thiết bị: ổ cứng Box Western, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments