Ngày 29/8/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tiến (0977256135). Loại thiết bị: ổ cứng segate 500GB. Tình trạng: bad nặng.

Cường Mạnh

Ngày 29/8/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tiến (0977256135). Loại thiết bị: ổ cứng segate 500GB. Tình trạng: bad nặng.

ATieens

Ngày 29/8/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tiến (0977256135). Loại thiết bị: ổ cứng segate 500GB. Tình trạng: bad nặng.
Rate this post

Comments

comments