Ngày 30/01/2015, cứu dữ liệu cho a. Hoàng(01685689090). Loại thiết bị: Ổ cứng 320GB máy Laptop Sony. Tình trạng: Bad, mất phân vùng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/01/2015, cứu dữ liệu cho a. Hoàng(01685689090). Loại thiết bị: Ổ cứng 320GB máy Laptop Sony. Tình trạng: Bad, mất phân vùng.

A. Hoàng

Comments

comments