Ngày 30/01/2015 cứu dữ liệu thành công cho KH Thái Nguyên(0987909436). Loại thiết bị: WD 320GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/01/2015 cứu dữ liệu thành công cho KH Thái Nguyên(0987909436). Loại thiết bị: WD 320GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

TNguyeen

Ngày 30/01/2015 cứu dữ liệu thành công cho KH Thái Nguyên(0987909436). Loại thiết bị: WD 320GB. Tình trạng: Hỏng cơ.
Rate this post

Comments

comments