Ngày 30/07/2014, cứu DL thành công cho a. HIếu(0934…318). Loại thiết bị: HDD WD500GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/07/2014, cứu DL thành công cho a. HIếu(0934…318). Loại thiết bị: HDD WD500GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

20140730_144537

Comments

comments