Ngày 30/07/2014, cứu DL thành công cho a. Thanh(0912..261). Loại thiết bị HDD 3.5 Seagate 320GB. Tình trạng: Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/07/2014, cứu DL thành công cho a. Thanh(0912..261). Loại thiết bị HDD 3.5 Seagate 320GB. Tình trạng: Bad.

20140730_094324

Comments

comments