Ngày 30/08/2014, cứu DL thành công cho C. Hường (0983250299). Loại thiết bị Maxto 40GB. Tình trạng: Bad

Thu Huong Nguyễn

WP_20140904_008

Comments

comments