Ngày 30/09/2014, cứu DL thành công cho Anh Thắng 0988961890 Loại thiết bị: HDD SamSung 80gb Tình trạng: Lỗi cơ (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Tuấn Đỗ Anh

Ngày 30/09/2014, cứu DL thành công cho  Anh Thắng 0988961890 Loại thiết bị: HDD SamSung 80gb Tình trạng: Lỗi cơ (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Ngày 30/09/2014, cứu DL thành công cho Anh Thắng 0988961890 Loại thiết bị: HDD SamSung 80gb Tình trạng: Lỗi cơ (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)
Rate this post

Comments

comments