Ngày 30/10/2014, cứu DL thành công cho A Dũng- Đà Nẵng (0903 593 034). Loại thiết bị: Samsung 320GB . Tình trạng: Lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

]a Dung

Ngày 30/10/2014, cứu DL thành công cho A Dũng- Đà Nẵng (0903 593 034). Loại thiết bị: Samsung 320GB . Tình trạng: Lỗi cơ
Rate this post

Comments

comments